tiistai 6. maaliskuuta 2018

Puhtia kierrätykseen jätehuoltomääräysten uudistamisella


Ekokympin toiminta-alueen jätehuoltomääräykset uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Edellisen kerran jätehuoltomääräykset on uudistettu vuoden 2007 alussa. Nykyiset määräykset eivät ole enää kaikilta osin voimassa jätelainsäädännön muutoksista johtuen. Myös jätteen käsittelyssä on tapahtunut muutoksia, joilla pyritään entistä parempaan materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuodelle 2023 on tavoitteena mm. yhdyskuntajätteen kierrätysprosentin nostaminen 55 %:iin. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia lajitteluun ja siihen liittyviin velvoitteisiin. Mikäli tavoitteena olevaan kierrätysprosenttiin halutaan päästä, tulee erilliskeräysvelvoitteet ulottaa kiinteistökohtaisessa lajittelussa ainakin lasille, metallille, paperille, kartongille, muoville ja biojätteelle. Lisäksi tekstiilijätteen osalta tulee selvittää erilliskeräyksen mahdollisuutta. Selvityksen alla on myös erilliskerättyjen materiaalien energiahyötykäytön kieltäminen.

Jätehuoltomääräysten uudistamisella pyritään ohjaamaan Kainuussa syntyvät jätevirrat mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön ja siten vastaamaan mahdollisimman hyvin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Merkittävin muutos kuntalaisten jätehuoltoon on erilliskerätyn energiajätteen keräyksen päättyminen ja lajiteltavien jakeiden lisääntyminen rivi- ja kerrostaloissa. Syynä tähän on energiajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen menekin voimakas vähentyminen.

Energiajätteen poistuminen paikataan muovipakkausten kiinteistökohtaisella erilliskeräyksellä sekä muiden hyödynnettävien jakeiden laajenevalla lajitteluvelvoitteella. Toisin sanoen entinen energiajäteastia muuttuu muovipakkausten keräysastiaksi ja rinnalle tulee lisää astioita paperille, kartongille, lasille ja metallille. Jäljelle jäävä lajittelujäännös, kuten likainen paperi ja kartonki sekä muu kuin pakkausmuovi laitetaan sekajäte energiaksi -astiaan, josta se toimitetaan energiakäyttöön ekovoimalaan.

Energiajätteen kiinteistökohtainen keräys loppuu 31.12.2018 mennessä.Pakkausmuovin keräystä on toivottu jo monen vuoden ajan kaikissa asiakaskyselyissä ja tapahtumien yhteydessä. Nyt keräysjärjestelmä vihdoinkin saadaan kattavasti koko maakuntaan ja kuntalaisten toiveet siten toteutettua. Toivomme kuntalaisilta aktiivista muovipakkausten lajittelua myös niille pienkiinteistöille, joita lajitteluvelvoite ei suoranaisesti koske.

Hyvänä porkkanana muutoksessa on, että hyötykäyttöön menevissä jakeissa on kustannuksena vain kuljetus. Käsittelymaksuista vastaavat pääosin kyseisten jakeiden tuottajayhteisöt. 

Muovipakkausten, kartonkikpakkausten, lasin ja metallin kiinteistökohtainen keräys alkaa 1.7.2018, mikäli jätehuoltomääräykset astuvat tuolloin suunnitellusti voimaan. Ekokymppi tarjoaa astiatarrat, joilla jäteastiat on merkittävä.

Lajitteluvelvoitteen laajentuminen vaikuttaa myös Riikinvoiman ekovoimalaitokseen toimitettavan sekajätteen laatuun parantavasti. Tutkimusten mukaan sekajätteessä olevan lasin ja metallin määrä on noin 7-8 %, mikä tarkoittaa vuositasolla noin miljoonan kilon turhaa kuljettamista ja vastaanottokuluja ekovoimalaan. Konkreettisemmin sanottuna noin tuhat henkilöautoa kuljetetaan rekoilla 240 kilometrin verran.

Aurinkoista kevättä ja tehokkaasti lajitellen kohti kiertotalousyhteiskuntaa.

@Jukka Oikarinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti