keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Viime vuosi oli loppusijoituksen loppuVuoden 2016 alusta astui voimaan kaatopaikkapäätös, joka päättää jätteenkäsittelyn perinteisen tavan lopullisesti. Jätteen loppusijoittaminen päättyy lähes kokonaan ja jätemateriaalivirrat on esikäsiteltävä tavalla tai toisella. Tämä tuo haasteita Ekokympille sekä muille jätealan toimijoille. Käsittelymenetelmiä ja uusia hyötykäyttötapoja on kehitettävä aiemmin loppusijoitetuille materiaaleille. Kotitalouksien rooli huolellisena lajittelijana korostuu myös entisestään, jotta saamme laadukkaita kierrätysmateriaaleja sekä vähemmän käsittelyä vaativaa sekalaista jätettä energiahyödyntämiseen.

Kaatopaikoille ei saa enää sijoittaa orgaanista jätettä.
 Jätekeskuksessa eri jätelaadut käsitellään ja hyödynnetään energiana tai materiaalina.

Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Leppävirralla eteni suunnitellusti ja ensimmäinen jätetuli syttyi 15.7.2016. Ekovoimalaitos tuottaa lämpöä Varkauden kaupungille ja sähköä omistajilleen noin 640 000 asukkaan hyödyntämiskelvottomasta sekalaisesta jätteestä. Meidän kainuulaistenkin jäte päätyy hyödynnettäväksi Riikinvoimalle. Voimalan rakentaminen on merkittävä edistys kahdeksan Itä-Suomen kunnallisen jätelaitoksen alueella syntyvien hyödyntämiskelvottomien jätteiden hyötykäytön kannalta.

Jätehuolto on ollut puheenaiheena myös valtakunnallisella tasolla. Jätelain ja hankintalain uudistuksen valmistelu etenee eduskunnassa. Hallituksen ohjelmassa on kaventaa jätelailla kunnallisen jätehuollon järjestämisvastuuta vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kunnat eivät voisi enää tukeutua omistamansa jätelaitoksen tarjoamiin palveluihin vaan joutuisivat hankkimaan ne yksityiseltä sektorilta. Toteutuessaan tämä olisi vähintäänkin erikoinen tilanne. Hankintalain uudistus ei suoranaisesti koske kuntayhtymää, koska markkinaehtoinen toimiminen on jo kielletty julkiselta toimijalta.

Nykyhetken kiertotalousyhteiskunnassa materiaalien kierrätys korostuu entisestään. On tärkeää saada materiaalivirtoja entistä enemmän uudelleen käyttöön ja säilymään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksellä säästämme luonnonvaroja ja energiankulutusta. Se alkaa sinusta – kiitos, kun lajittelet!


@Jukka Oikarinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti