perjantai 3. kesäkuuta 2016

Lajitteluneuvonnan vuosi 2015


Jätehuoltoon on lanseerattu uusi termi, kiertotalous. Kiertotaloudella tarkoitetaan materiaalien kierrätystä siten, että tuotannossa ja kulutuksessa ei synny jätettä vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät uudelleenkäyttöön. Lisäksi pyritään minimoimaan kierrosta poistuvan jätteen määrä.

Siinäpä on haastetta meille kaikille. Miten me kuluttajina saamme muutettua toimintatapamme ja motivaatiomme vastaamaan kiertotalouden määritelmää? Ekokymppi on panostanut voimakkaasti aiheeseen liittyvään neuvontaan ja tiedotukseen. Biojätteen, lasin, metallin, kartongin ja paperin lajittelu pois sekalaisesta jätteestä on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Huolellisella lajittelulla jokainen meistä tukee tätä uutta toimintamallia, jolla pyritään minimoimaan uuden jätteen syntyminen ja mahdollistamaan materiaalien uudelleenkäyttö.

Lajittelun tärkeys korostuu myös vuoden 2016 alusta voimaantuleen kaatopaikkapäätöksen vuoksi sekä Riikinvoiman ekovoimalaitoksen käyttöönottoon liittyen. Kaatopaikkapäätöksessä kielletään sellaisen jätteen loppusijoittaminen, jossa orgaanisia aineita on yli 10 %. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki loppusijoitettava jäte on esikäsiteltävä. Riikinvoiman ekovoimalaitos taas tarvitsee polttoaineekseen mahdollisimman hyvälaatuista sekajätettä. Polttoaineeksi toimitettavassa sekajätteessä tulisi olla mahdollisimman vähän huonosti palavia tai laitteistoa kuluttavia jätejakeita. Kostea biojäte huonontaa jätteen lämpöarvoa, lasi- ja metallijakeet taas kuluttavat laitteistoa ja huonontavat jäljelle jäävän tuhkan laatua. Näiden jakeiden kuljettaminen ja käsittely lisäävät myös turhia kustannuksia, joihin me kaikki jätteentuottajat joudumme osallistumaan.

Jätehuollon toimintamalli on muuttumassa merkittävästi koko maassa materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja uuden jätteen synnyn ehkäisyn osalta. Meillä kainuulaisilla on nyt erinomainen tilaisuus olla edelläkävijänä huolellisina lajittelijoina ja materiaalien kierrättäjinä. Kainuussa on käytettävissä hyvä ja kattava keräysverkosto kaikille hyödynnettäville jätteille. 

Otetaanpa itseämme niskasta kiinni ja ryhdytään Suomen parhaiksi lajittelijoiksi!

@Jukka Oikarinen

Lue lisää viime vuoden toiminnastamme: Ekokympin toimintakertomus 2015

Kainuussa lajitteluasemille voi viedä kuuttatoista erilaista jätelajia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti