maanantai 11. huhtikuuta 2016

Biojätteen haitat jätehuollossa

Biojätettä ovat muun muassa kotitalouksien ruokajätteet
Jätteet ovat arvokasta materiaalia, jota hyödynnetään eri tavoin, vaikkakin jätteenkeräykseen laitettaessa jäte on omistajalleen tarpeetonta ja poisheitettävää. Jätteitä käytetään raaka-aineina teollisuudessa. Jätemassoista voidaan tehdä esimerkiksi lannoitteita ja maanparannusaineita, rakennusmateriaaleja tai energiapolttoaineita.

Jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen työllistää ja luo toimintaedellytyksiä uusille yrityksille. Jotta jätehuollon ja kierrätyksen kehittyminen onnistuu, tarvitaan huolellista jätteiden alkulajittelua. Etenkin biojäte on saatava erilleen muun jätteen joukosta.

Biojätteitä ovat muun muassa kotitalouksien ruokajäte ja kauppojen vanhentuneet elintarvikkeet. Näitä ei saa laittaa seka- tai energiajätteen joukkoon. Kiinteistö voi hankkia oman kompostorin tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Isoimmilla taloyhtiöllä biojätteen erilliskeräys on kompostointia toimivampi ratkaisu. Pienemmillä kiinteistöllä molemmat ovat hyviä ratkaisuja, ja voivat olla käytössä myös samanaikaisesti.

Kaatopaikalla biojäte aiheuttaa metaanipäästöjä. 
Sekajätteen joukossa oleva biojäte aiheuttaa kaatopaikoilla metaanipäästöjä, kun jätteen eloperäinen aines hajoaa tiiviissä jätetäytössä. Metaani on vaarallinen kasvihuonekaasu, joka kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Siksi kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä pitää saada biohajoava osa pois.

Biojätteissä on runsaasti ravinteita, typpeä, fosforia ja kaliumia. Biojätteet tulee saada erilleen, jotta nämä ravinteet saataisiin talteen. Energiajätteen mukana typpi palaa ja muodostaa typen oksideja, joita poltossa vapautuu savukaasuihin. Osa typestä kulkeutuu savukaasujen mukana luontoon. Järviin laskeutuva typpi aiheuttaa rehevöitymistä. Biojätteitä käsitellään yleisesti kompostointi- tai biokaasulaitoksissa. Mitä enemmän ja puhtaampaa jätettä nämä saavat sitä parempi on laitosten kannattavuus ja tuotto ja biojätteissä olevien ravinteiden hyödyntäminen.
Kainuussa kiinteistöiltä kerättävä biojäte kompostoidaan
 aumoissa Majasaaren jätekeskuksessa.

Biojätteiden erilleen kerääminen on välttämätöntä, jotta jätteiden käsittelyn lopputuotetta voidaan hyödyntää maantäytössä. Jätteitä ja niiden käsittelyssä syntyvää lopputuotetta saa hyödyntää lain mukaan penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maantäytössä vain, jos jätteessä on biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta enintään kymmenen prosenttia.

Osa jätteistä menee energiahyötykäyttöön. Tästä energiajakeesta biojätteet pitää saada pois, koska märät biojätteet heikentävät energian tuottoa ja haittaavat polttoprosessia. Poltettaessa biojätteitä hukataan samalla arvokkaita kierrätysravinteita.

 
Sekajätettä kuljetetaan pian Kainuusta Leppävirralle poltettavaksi.
Biojäte ei kuulu sekajätepussiin.
Tatu Turunen, ylitarkastaja,
Kainuun ELY-keskus


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti