keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Pihakompostit höyryävät jo täysillä


 Kotikompostorit höyryävät, ja talven jääpaakut ovat sulaneet. Kun komposti herää näihin aikoihin talviunilta, sen pinta humahtaa nopeasti alaspäin. Kompostin käydessä kuumimmillaan massa on lähes tuhkanharmaata – silloin voi lisätä hieman vettä massan sekaan.

Komposti perustetaan siten, että laitetaan säiliön pohjalle kuohkea risukerros. Sen päälle ruvetaan latomaan kerroksittain biojätettä ja seosainetta. Sekaan voi laittaa myös puutarhajätettä kuten kukkapenkkien siistimisestä jääviä kasvinosia ja risuja. Seosainetta esim. puukuorikkeen ja turpeen seosta ripotellaan aina ruokajätteen päälle, niin että se peittyy. Kahta osaa biojätettä kohtaan laitetaan yksi osa seosainetta. Liiterinpohja on myös hyvää seosainetta, samoin oksasilppu. Sahajauho on liian tiivistä sellaisenaan, silloin kompostimassasta voi tulla liian jankkimainen. Kompostin seosainetta voi ostaa myös valmiina kaupasta.

Jos kompostorissa on kärpäsiä, se kertoo märkyydestä ja hapettomuudesta. Tällöin on lisättävä seosainetta ja hämmennettävä massaa. Muurahaiset sitä vastoin kertovat kuivuudesta, ja silloin kompostimassaa täytyy kastella. Sienet kuuluvat kompostiin, koska ne ovat hajottajia siinä missä muutkin pieneliöt. Myös tunkiolierot valtaavat kompostin kuumavaiheen jälkeen, kun lämpötila laskee parinkymmenen asteen paikkeille. Jos haluat perustaa sisätiloihin pienen matokompostorin, lieroja löytyy omasta pihakompostista loppukesästä. Matokompostorin voi myös ostaa valmiina kuten pihakompostorin.

Lopputuotetta , kompostimultaa voi käyttää omalla pihallaan maanparannusaineena.” Raakaa”, pari kuukautta kompostissa muhinutta multaa voi käyttää katteeksi pensaille ja vuoden pari jälkikypsytetty multa sopii hyvin kukkapenkkeihin ja kasvimaalle.

Tuoksuton Bokashi: Kompostointi onnistuu nyt myös sisätiloissa
Bokashi-ämpärissä kompostointi on mahdollista myös keittiössä, saunan eteisessä tai kerrostalon parvekkeella. Sen avulla saa lyhyessä ajassa ravinteikasta multaa. Biojäte hajoaa maitohappokäymisen avulla nopeasti mullaksi, ja mikä parasta, prosessi on hajuton. Bokashin voi ostaa valmiina kaupasta tai sitten sen voi rakentaa itsekin sankosta.

Ekokymppi neuvoo kompostoinnissa
Lisätietoja Bokashista ja kompostoinnista voi kysyä Ekokympin neuvojilta. Ekokymppi järjestää tarvittaessa myös maksuttomia kompostointikursseja.

 
Biojäte hajoaa Bokashi-ämpärissä parissa viikossa mullaksi
Kirjoittajalla on Kajaanin Lohtajalla on neljä kompostoria: itsetehty 300 litran eristetty kompostori ja Globe-pallokompostori, joka on talvella varalla kun toinen kompostori jäätymisen vuoksi täytyy. Lisäksi on kaksiosainen jälkikypsytyskehikko (kuvassa)

Lisätietoa antavat neuvojat Anu ja Sari Ekokympistä. Järjestämme tarvittaessa myös kompostointikursseja. Ensi sunnuntaina on ensimmäinen Suovaaran kyläyhdistyksen tiloissa.

@Sarimaanantai 11. huhtikuuta 2016

Biojätteen haitat jätehuollossa

Biojätettä ovat muun muassa kotitalouksien ruokajätteet
Jätteet ovat arvokasta materiaalia, jota hyödynnetään eri tavoin, vaikkakin jätteenkeräykseen laitettaessa jäte on omistajalleen tarpeetonta ja poisheitettävää. Jätteitä käytetään raaka-aineina teollisuudessa. Jätemassoista voidaan tehdä esimerkiksi lannoitteita ja maanparannusaineita, rakennusmateriaaleja tai energiapolttoaineita.

Jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen työllistää ja luo toimintaedellytyksiä uusille yrityksille. Jotta jätehuollon ja kierrätyksen kehittyminen onnistuu, tarvitaan huolellista jätteiden alkulajittelua. Etenkin biojäte on saatava erilleen muun jätteen joukosta.

Biojätteitä ovat muun muassa kotitalouksien ruokajäte ja kauppojen vanhentuneet elintarvikkeet. Näitä ei saa laittaa seka- tai energiajätteen joukkoon. Kiinteistö voi hankkia oman kompostorin tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Isoimmilla taloyhtiöllä biojätteen erilliskeräys on kompostointia toimivampi ratkaisu. Pienemmillä kiinteistöllä molemmat ovat hyviä ratkaisuja, ja voivat olla käytössä myös samanaikaisesti.

Kaatopaikalla biojäte aiheuttaa metaanipäästöjä. 
Sekajätteen joukossa oleva biojäte aiheuttaa kaatopaikoilla metaanipäästöjä, kun jätteen eloperäinen aines hajoaa tiiviissä jätetäytössä. Metaani on vaarallinen kasvihuonekaasu, joka kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Siksi kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä pitää saada biohajoava osa pois.

Biojätteissä on runsaasti ravinteita, typpeä, fosforia ja kaliumia. Biojätteet tulee saada erilleen, jotta nämä ravinteet saataisiin talteen. Energiajätteen mukana typpi palaa ja muodostaa typen oksideja, joita poltossa vapautuu savukaasuihin. Osa typestä kulkeutuu savukaasujen mukana luontoon. Järviin laskeutuva typpi aiheuttaa rehevöitymistä. Biojätteitä käsitellään yleisesti kompostointi- tai biokaasulaitoksissa. Mitä enemmän ja puhtaampaa jätettä nämä saavat sitä parempi on laitosten kannattavuus ja tuotto ja biojätteissä olevien ravinteiden hyödyntäminen.
Kainuussa kiinteistöiltä kerättävä biojäte kompostoidaan
 aumoissa Majasaaren jätekeskuksessa.

Biojätteiden erilleen kerääminen on välttämätöntä, jotta jätteiden käsittelyn lopputuotetta voidaan hyödyntää maantäytössä. Jätteitä ja niiden käsittelyssä syntyvää lopputuotetta saa hyödyntää lain mukaan penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maantäytössä vain, jos jätteessä on biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta enintään kymmenen prosenttia.

Osa jätteistä menee energiahyötykäyttöön. Tästä energiajakeesta biojätteet pitää saada pois, koska märät biojätteet heikentävät energian tuottoa ja haittaavat polttoprosessia. Poltettaessa biojätteitä hukataan samalla arvokkaita kierrätysravinteita.

 
Sekajätettä kuljetetaan pian Kainuusta Leppävirralle poltettavaksi.
Biojäte ei kuulu sekajätepussiin.
Tatu Turunen, ylitarkastaja,
Kainuun ELY-keskus