torstai 24. maaliskuuta 2016

Riikinvoiman Ekovoimalaitos aloittaa toimintansa tänä vuonna


Riikinvoima Oy on perustettu joulukuussa 2012. Yhtiön omistavat kahdeksan kunnallista jätelaitosta ja Varkauden Aluelämpö Oy. Riikinvoima Oy:n päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Ekokymppi on yksi Riikinvoima Oy:n omistajista.

Yhtiön päämääränä on rakentaa kiertopetitekniikkaan perustuva jätteenpolttolaitos Leppävirralla toimivan jätekeskuksen yhteyteen. Ekovoimalaitoksen tehtävänä on turvata Varkauden kaupungin kaukolämmöntuotanto sekä hyödyntää Itä-Suomessa, Kainuussa ja Keski-Suomessa syntyvä kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti energiantuotannossa. Riikinvoima Oy vastaa Ekovoimalaitoksen tuotannosta.

Riikinvoima valmistautuu jätteen vastaanottoon ja koepolttoihin
Riikinvoiman Ekovoimalaitoksella valmistaudutaan jätteen polttoon tulevan kesän aikana. Voimalaitoksella tehdään parasta aikaa viimeisiä rakennustöitä ja kevään aikana rakentaminen painottuu prosessilaitteiden asennusten viimeistelyyn ja laitteistojen sekä järjestelmien käyttöönottoon. Asennustyöt saadaan valmiiksi kesään mennessä ja loppukesästä aloitetaan laitoksen koekäyttö. Ensimmäinen jätetuli syttyy elokuussa.

Ekovoimalaitosta on ollut mukana rakentamassa iso joukko yrityksiä ja rakentamisen ammattilaisia. Ekovoimalaitoksen toimittaa avaimet käteen periaatteella Andritz Oy. Parhaillaan työmaalla on työskennellyt yli 380 henkeä. Rakentamisen aikataulu on ollut tiukka, mutta onneksi isoilta yllätyksiltä ollaan vältytty. Laitoksen tekniikkavalinta edellyttää tarkempaa syntypaikkalajittelua
Koekäyttö alkaa tulevana kesänä. Ekovoimalaitoksen kattilatekniikaksi valittiin kiertopetikattilan sen paremman hyötysuhteen ja tehokkuuden vuoksi.
Tekniikkana kiertopetikattila vaatii käytettävältä polttoaineelta eli sekajätteeltä tarkempaa lajittelua jo syntypaikallaan. Meille tulee poltettavaksi vain kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä. Tämä tarkoittaa sitä että paperit, kartongit, metallit, lasi ja biojäte tulisi lajitella pois jätteen seasta jo syntypaikallaan eli jokaisen kotona. Varsinkin palamattomat jätteet, kuten metalli ja lasi aiheuttavat laitteistoissa kulumista ja lisäkustannuksia. Ne vaikuttavat myös tulevan tuhkan pitoisuuksiin. Toivomme että tulevaisuudessa laitoksestamme tulevia tuhkia voitaisiin hyödyntää esim. maanrakennuksessa. Heikosti palamaton biojäte alentaa kattilan tehoa ja lisää kattilan korroosiota, mikä kasvattaa myös kustannuksia. Vaarallisia jätteitä tai elektroniikkaromua ei meille saa toimittaa lainkaan.

Riikinvoimassa työskentelee tällä hetkellä 25 henkilöä. Heistä 21 toimii voimalaitoksen eri käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Koko Riikinvoiman henkilökunta odottaa mielenkiinnolla tulevaa kesää ja jätteenpolton aloittamista.

@Miia Varis, Riikinvoima Oy