tiistai 23. helmikuuta 2016

Palaako pottu? -kampanja kannustaa sekajätteen lajitteluunSekajätteen joukossa ei saa olla biojätettä, kun jäte toimitetaan ekovoimalaitokseen.

Jätteiden lajittelun merkitys kasvaa, kun kainuulainen sekajäte kuljetetaan ensi kesästä alkaen poltettavaksi Riikinvoima Oy:n  ekovoimalaitokseen, jossa sekajätteen pitää olla korkealaatuista polttoainetta energiantuotantoa varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mukana ei saa olla lasia, metallia eikä biojätettä. Ratkaisu sekajätteen toimittamisesta ekovoimalaitokseen jouduttiin tekemään, koska  laissa kiellettiin mm. biojätteen ja sekajätteen sijoittaminen kaatopaikalle.

JÄTETUTKIMUS PALJASTI LAJITTELEMATTOMAN BIOJÄTTEEN

Ekokymppi toteutti vuosina 2014 ja 2015 kaksi jätetutkimusta, jossa selvitettiin kainuulaisen sekajätteen koostumusta. Valitettavaa on todeta, että suurin laatupoikkeama koski biojätettä, jonka osuus sekajätteessä oli molemmissa tutkimuksissa noin 30 %. Vuonna 2015 vastaanotetuista jätemääristä se vastaa samaa määrää biojätettä sekajätteen seassa, kuin sitä on erilliskerättynä toimitettu Majasaaren jätekeskukseen. Jos kaikki sekajätteen joukossa  oleva biojäte saataisiin lajiteltuna ja erilliskerättynä jäämään jätekeskukseen, vältyttäisiin turhilta kustannuksilta, jotka   kuljetuskustannuksineen lähentelevät 280.000 €:a. Melkoinen lasku kainuulaisille huonosta lajittelusta! Lajittelussa, etenkin biojätteen osalta, on siis vielä haastetta edessä. Meillä jokaisella.

PALAAKO POTTU? -KAMPANJA

Palaako pottu? -kampanja käynnistettiin, jotta viestinnän ja jäteneuvonnan keinoin voidaan täsmentää asukkaille sekajätteen ja etenkin biojätteen lajittelun tärkeyttä. Kampanja hoidetaan monikanavaisen viestinnän menetelmillä. Jäteneuvontakäynnit painottuvat sekajätteen huolellisempaan lajitteluun ja messuilla ja tapahtumista teemat rakennetaan kampanjan ympärille. Verkkokanavia käytetään tehokkaasti hyväksi. Sosiaalisessa mediassa on avattu aktiivinen Palaako pottu? -facebooksivu ja Ekokymppi on ottanut haltuun myös Snapchat-sovelluksen nuoremman kohderyhmän tavoittamiseksi. Blogikirjoittamiseen valitaan tunnettuja kainuulaisia tai jätehuollon toimijoita kertomaan omaa tarinaansa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta. Kampanjan teemaa tuodaan näkyvästi esille myös perinteisissä viestintäkanavissa.

TOIMINTAMALLI TALOYHTIÖILLE

Kampanjaan liittyen Ekokympin neuvojat ovat mallintamassa taloyhtiöille käytäntöä, jossa lajittelun tuloksena saadaan huolellisesti lajitellut jätteet ja selvää säästöä asunto-osakeyhtiön jätehuollon kustannuksiin. Tällä hetkellä on menossa pilottivaihe parin ennalta valitun taloyhtiön kanssa. Taloyhtiössä tehdään alkukartoitus huoneistojen jäteastioista, jätekatoksesta, jätehuollon kustannuksista ja tehdään pieni tutkimus sekajätteen koostumuksesta. Taloyhtiölle järjestetään tämän jälkeen asukastilaisuuksia, jossa käydään läpi tarvittavat muutokset, jotta huolellinen lajittelu on mahdollista. Tietyn ajan jälkeen voidaan vielä tehdä sekajätteen koostumustutkimus, jonka avulla voidaan analysoida kampanjan vaikutuksia lajittelun näkökulmasta. Pilottihankkeen tavoitteena luoda helposti taloyhtiössä käyttöönotettava malli, jonka avulla taloyhtiössä voidaan tehdä jätehuollon alkukartoitus, toimenpide-ehdotukset ja saadaan taloyhtiöön tehokas ja edullinen jätehuolto.

KAMPANJA LIIKKEELLE!

Palaako pottu? -kampanjalla herätellään kainuulaisia havaitsemaan omaa lajittelukäyttäymistä kotona ja kiinnittämään erityistä huomiota biojätteen lajitteluun. Kampanjan suojelija on, kukapas muukaan, kuin Ekokympin maskottiorava Kurre Kainuulainen. Hanketta koordinoi asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen (puhelin 0447100120, marjut.kinnunen@ekokymppi.fi).

Hauskaa lajittelua!
Jukka Oikarinen
toimitusjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti