maanantai 29. helmikuuta 2016

EKOAVIISI-uutiskirje 2 / 2016

Tuikkujahdin voitto jälleen Puolangalle
Puolankajärven koulun 2 A voitti Tuikkujahdin.
Kainuussa Tuikkujahdin voiton nappasi Puolankajärven koulun 2A. Voittajaluokka keräsi tuikkuja 1 825 kpl/oppilas. Palkinnoksi voittajaluokka saa 300 euron rahapalkinnon. Luokan keräämä tuikkujen yhteismäärä on 42 183 kpl.

Toiseksi kisassa sijoittui Puolankajärven koulun 5 A, joka palkitaan 200 euron rahapalkinnolla. Kolmas sija meni Kajaaniin Pietari Brahen koululle/Soidinsuo. Siellä 4 B-luokka saa 100 euron rahapalkinnon. Lisäksi muiden osallistujien kesken arvottiin 100 euron rahapalkinto, jonka voitti Teppanan koulun 2 B Kajaanista. Lue lisää>


Palaako pottu?
"Palaako pottu?" on Ekokympin kampanja sekajätteen ja biojätteen lajittelun tärkeydestä. Taustalla on tarve saada sekajätteestä mahdollisimman laadukasta polttoainetta loppuvuonna valmistuvaan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen.

Kampanja näkyy muun muassa useilla sosiaalisen median kanavilla ja tapahtumissa. Muun muassa Facebookissa on "Palaako pottu?"-sivusto, tutustu tästä> 

Lue lisää>


Ekokätköily-kesätyöpaikkaan valittiin työpari
Ekokätköily-kesäpestiä haki 15 nuorta, joista tehtävään valittiin työpari Johanna ja Maisa Keränen. Onnittelut! Lue lisää>
Vuolijoki-Otanmäki: Vaarallisen jätteen keräys huhtikuussa

Ekokympin vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräys perinteiseen tapaan:
Otanmäen Siwan pihalla lauantaina 9.4. kello 10.00 - 11.45 ja Vuolijoen S-Marketin pihalla kello 12.15 - 14.00.

Kotitaloudet voivat tuoda keräykseen maksutta ajoneuvojen akut, jäteöljyt, lakat, liimat, liuottimet, maalit, hapot, emäkset ja vanhentuneet lääkkeet. Paristoja ei oteta vastaan, koska niille on jatkuva keräys kauppaliikkeissä. Keräykseen saa tuoda myös sähkölaiteromut kuten vanhat televisiot, pyykkikoneet, kahvinkeittimet jne. Lue lisää>


Ekokymppi Rakenna-Sisusta-Asu -messuilla 9.-10.4.
"Palaako pottu?" kysytään myös kevään RSA-messuilla Kajaanihallilla. Mitä sekajätteessä saa olla ja mitä ei, jotta se kelpaisi ekovoimalaitoksen polttoaineeksi? Tervetuloa osastollemme!


Kilpailutus: jätteiden siirtokuljetukset ekovoimalaitokseen

Jätelaitokset – Jätekukko Oy, Puhas Oy, Metsäsairila Oy, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy kilpailuttavat jätteiden siirtokuljetukset ekovoimalaitokseen. Hankinta sisältää jätteen kuljettamisen Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokseen Leppävirralle ja purkamisen vastaanottobunkkeriin sekä jätteen ja/tai konttien kuormaamisen jätelaitoksen noutopaikoissa.

Hankintailmoitus on julkaistu numerolla 2016-001634 www.hankintailmoitukset.fi –palvelussa, josta se on myös tulostettavissa.

Muovinkeräykseen selvyyttä
PVC-vapaata muovijätettä otetaan maksutta vastaan lajitteluasemilla.
Kainuuseen tulee RINKI Oy:n kolme muovinkeräyspistettä kuluvan vuoden aikana, Kajaanin kaksi ja Sotkamoon yksi. Näihin pisteisiin saa viedä vain puhdasta pakkausmuovia. Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy tiedottaa asiasta myöhemmin.
Ekokympin lajitteluasemilla on maksuton vastaanotto kotien muovijätteille paitsi PVC-muoveille. PVC-muovit ovat maksullista sekajätettä. Lue lisää>Chat-kanava käyttöön
Ekokymppi on laajentanut asiakaspalvelukanaviaan. Kotisivuille on otettu käyttöön chat-kanava, jossa asiakas voi keskustella chatin välityksellä asiakaspalvelijan kanssa. Kun asiakas on selaillut nettisivua 30 sekunnin ajan, chat-keskusteluikkuna avautuu automaattisesti. Asiakas voi halutessaan kysyä suoraan asiakaspalvelijalta ratkaisua tai tietoa johonkin jätehuoltoon liittyvään kysymykseen. Lue lisää>


Verkkosivujen esteettömyyspäivitys
Ekokympin verkkosivuille on tehty esteettömyyspäivitys. Se tarkoittaa sitä, että sivusto on muunnettu eri aisteille sopivaksi ja eri apuvälineille helposti käytettäväksi. Sivusto on päivitetty rakenteeltaan ja kieleltään selkeämmäksi ja helpommin navigoitavaksi.


Kiitos kun lajittelet

Uusi esite ”Kiitos kun lajittelet” on valmistunut. Keskiaukeamalta löydät kodin lajitteluohjeet. Tutustu esitteeseenKeväisin terveisin


@Sari @Ekokymppi

tiistai 23. helmikuuta 2016

Palaako pottu? -kampanja kannustaa sekajätteen lajitteluunSekajätteen joukossa ei saa olla biojätettä, kun jäte toimitetaan ekovoimalaitokseen.

Jätteiden lajittelun merkitys kasvaa, kun kainuulainen sekajäte kuljetetaan ensi kesästä alkaen poltettavaksi Riikinvoima Oy:n  ekovoimalaitokseen, jossa sekajätteen pitää olla korkealaatuista polttoainetta energiantuotantoa varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mukana ei saa olla lasia, metallia eikä biojätettä. Ratkaisu sekajätteen toimittamisesta ekovoimalaitokseen jouduttiin tekemään, koska  laissa kiellettiin mm. biojätteen ja sekajätteen sijoittaminen kaatopaikalle.

JÄTETUTKIMUS PALJASTI LAJITTELEMATTOMAN BIOJÄTTEEN

Ekokymppi toteutti vuosina 2014 ja 2015 kaksi jätetutkimusta, jossa selvitettiin kainuulaisen sekajätteen koostumusta. Valitettavaa on todeta, että suurin laatupoikkeama koski biojätettä, jonka osuus sekajätteessä oli molemmissa tutkimuksissa noin 30 %. Vuonna 2015 vastaanotetuista jätemääristä se vastaa samaa määrää biojätettä sekajätteen seassa, kuin sitä on erilliskerättynä toimitettu Majasaaren jätekeskukseen. Jos kaikki sekajätteen joukossa  oleva biojäte saataisiin lajiteltuna ja erilliskerättynä jäämään jätekeskukseen, vältyttäisiin turhilta kustannuksilta, jotka   kuljetuskustannuksineen lähentelevät 280.000 €:a. Melkoinen lasku kainuulaisille huonosta lajittelusta! Lajittelussa, etenkin biojätteen osalta, on siis vielä haastetta edessä. Meillä jokaisella.

PALAAKO POTTU? -KAMPANJA

Palaako pottu? -kampanja käynnistettiin, jotta viestinnän ja jäteneuvonnan keinoin voidaan täsmentää asukkaille sekajätteen ja etenkin biojätteen lajittelun tärkeyttä. Kampanja hoidetaan monikanavaisen viestinnän menetelmillä. Jäteneuvontakäynnit painottuvat sekajätteen huolellisempaan lajitteluun ja messuilla ja tapahtumista teemat rakennetaan kampanjan ympärille. Verkkokanavia käytetään tehokkaasti hyväksi. Sosiaalisessa mediassa on avattu aktiivinen Palaako pottu? -facebooksivu ja Ekokymppi on ottanut haltuun myös Snapchat-sovelluksen nuoremman kohderyhmän tavoittamiseksi. Blogikirjoittamiseen valitaan tunnettuja kainuulaisia tai jätehuollon toimijoita kertomaan omaa tarinaansa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta. Kampanjan teemaa tuodaan näkyvästi esille myös perinteisissä viestintäkanavissa.

TOIMINTAMALLI TALOYHTIÖILLE

Kampanjaan liittyen Ekokympin neuvojat ovat mallintamassa taloyhtiöille käytäntöä, jossa lajittelun tuloksena saadaan huolellisesti lajitellut jätteet ja selvää säästöä asunto-osakeyhtiön jätehuollon kustannuksiin. Tällä hetkellä on menossa pilottivaihe parin ennalta valitun taloyhtiön kanssa. Taloyhtiössä tehdään alkukartoitus huoneistojen jäteastioista, jätekatoksesta, jätehuollon kustannuksista ja tehdään pieni tutkimus sekajätteen koostumuksesta. Taloyhtiölle järjestetään tämän jälkeen asukastilaisuuksia, jossa käydään läpi tarvittavat muutokset, jotta huolellinen lajittelu on mahdollista. Tietyn ajan jälkeen voidaan vielä tehdä sekajätteen koostumustutkimus, jonka avulla voidaan analysoida kampanjan vaikutuksia lajittelun näkökulmasta. Pilottihankkeen tavoitteena luoda helposti taloyhtiössä käyttöönotettava malli, jonka avulla taloyhtiössä voidaan tehdä jätehuollon alkukartoitus, toimenpide-ehdotukset ja saadaan taloyhtiöön tehokas ja edullinen jätehuolto.

KAMPANJA LIIKKEELLE!

Palaako pottu? -kampanjalla herätellään kainuulaisia havaitsemaan omaa lajittelukäyttäymistä kotona ja kiinnittämään erityistä huomiota biojätteen lajitteluun. Kampanjan suojelija on, kukapas muukaan, kuin Ekokympin maskottiorava Kurre Kainuulainen. Hanketta koordinoi asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen (puhelin 0447100120, marjut.kinnunen@ekokymppi.fi).

Hauskaa lajittelua!
Jukka Oikarinen
toimitusjohtaja

maanantai 1. helmikuuta 2016

Muovinkeräys Kainuussa


Majasaaren jätekeskuksen lajittelulaiturille on helppo jättää lajitellut jätejakeet.

Kolme muovinkeräyspistettä - tulevaisuudessa

Kainuussa pakkausjätteen tuottajavastuun myötä Kajaanin on tulossa kaksi ja Sotkamoon yksi muovinkeräyspiste. Muovinkeräyspisteitä saadaan kuitenkin vielä odotella jonkin aikaa, sillä Rinki Oy ei ole vielä ilmoittanut, milloin muovikeräyspisteet ovat käytössä ja missä ne tarkemmin sijaitsevat. Tällä hetkellä Kainuun Rinki-ekopisteillä ei vielä kerätä muovipakkauksia.

Laitospolttokelpoinen muovi maksutta lajitteluasemille ja jätekeskukseen

Muovia kuitenkin vastaanotetaan Ekokympin lajitteluasemilla ja Majasaaren jätekeskuksessa entiseen tapaan. Kun tuo lajiteltuna laitospolttokelpoista muovia, jätettä vastaanotettaessa ei peritä maksua. Palvelu sisältyy vuosittaiseen perusmaksuun.

Kotona muovit energiajäteastiaan

Mikäli kotona on energiajätteen erilliskeräysastia, voi muovijätteet kerätä myös siihen. Energiajätettä kerätään pääsääntöisesti taajama-alueilla. Energiajäteastian tyhjentäminen on edullisempaa kuin sekajäteastian, joten huolellisella lajittelulla ja oikean jäteastian valinnoilla voi jätekuluissaan säästää merkittävästi. Kysy energiajätteen tyhjennysmahdollisuudesta omalta jätehuoltourakoitsijaltasi.

FAKTAA:


 • Jätelain uudistukseen sisältyi pakkausjätteen tuottajavastuu, joka tarkoittaa sitä, että tuottajayhteisöillä on velvoite kerätä pakkausjätteet kuluttajilta omissa keräyspisteissään.
 • Kainuun ekopisteverkosto siirtyi  tuottajavastuuyhteisön eli Rinki Oy:n hallintaan sellaisenaan vuoden alussa. 
 • Tuottajayhteisöllä on velvollisuus kerätä  myös muovipakkauksia. Pakkausjäteasetuksen mukaan muovipakkausjätteen erilliskerästä varten on Suomessa oltava vähintään 500 vastaanottopaikkaa siten, että yli 10 000 asukkaan taajamassa on ainakin yksi vastaanottopaikka.
 • pakkausjätteen keräyspisteistä lisätietoa www.rinkiin.fi
 • Rinki Oy asiakaspalvelu vastaa kysymyksiin arkisin klo 7-21, la 9-18 puhelin 0800 133 888
 • Jäteastian tyhjennyshinta koostuu kahdesta hinnasta. Kuljetusmaksun määrittelee astian tyhjentävä yritys. Käsittelymaksun osuuden määrittelee Ekokymppi, joka vastaanottaa jätteen käsiteltäväkseen. Energiajäteastian tyhjennys on aina edullisempaa kuin sekajäteastian Esimerkkejä käsittelymaksuista:
   • sekajäte 600 L käsittelymaksu 9,98 €
   • energiajäte 600 L käsittelymaksu 3,53 €
   • sekajäte 240 L käsittelymaksu 3,99 €
   • energiajäte 240 L käsittelymaksu 1,41 €

@Marjut