tiistai 3. huhtikuuta 2018

Muovipakkausten keräys on mahdollista myös pienkiinteistöillä

Muovipakkausten keräysvelvoite on tulossa Ekokympin jätehuoltomääräyksiin kuluvan vuoden aikana. Velvoitteen mukaan yli kolmen huoneiston kiinteistöillä on oltava muovipakkausten keräys vuoden loppuun mennessä. Muovinkeräykseen voivat kuitenkin liittyä myös pienkiinteistöt, mikäli se sopii jätehuoltoyrityksen reititykseen.Saariset ja Komulaiset keräävät kimpassa muovia
Kajaanilaisperheet Saariset ja Komulaiset rakensivat viisi vuotta sitten yhteisen jätekatoksen, jossa on kimppa-astiat energiajätteelle ja sekajätteelle. Energiajäteastia, 660 litraa, tyhjennetään 8 viikon välein ja sekajäteastia, 140 litraa, 10 viikon välein. Kesän tullen Saariset ja Komulaiset aikovat muuttaa energiajäteastian muovipakkauksille. Ekokympiltä saa veloituksetta jäteastiatarrat roskiksen kylkeen.


Energiajäteastia muuttuu kesällä muovipakkausten keräysastiaksi Saaristen ja Komulaisten jätekatoksessa. Samalla tarroitetaan myös sekajäteastia, koska sekajätteellä on nyt uusi nimi: sekajäte energiaksi. Sisko ja Jaakko Saarinen pitävät kiinteistökohtaista muovinkeräystä hyvänä palveluna, josta mielellään myös maksaa. Astian tyhjennysväli voi olla jopa 8 viikkoa ja erillisellä hakemuksella pitempikin.
Energiajäteastia sisältää pääasiassa pakkausmuovia, joten muutos muovinkeräysastiaksi on helppo tehdä: vaihtaa vain uuden tarran jäteastiaan ja sopii asiasta jätehuoltoyrityksen kanssa.


Muutos energiajätteestä muovipakkauksiksi
Energianjätteen keräys päättyy Ekokympin toiminta-alueella kuluvan vuoden aikana, ja tilalle tulee muovipakkausten keräys. Suurin osa energiajätteestä on muovipakkauksia, joille ei Kainuussa ole kattavaa keräysverkostoa. Tällä hetkellä muovipakkauksien keräyspisteitä on vain neljä, jotka ovat Kajaanissa.

Jätehuoltomääräyksiin tulee velvoite kerätä muovipakkauksia yli kolmen huoneiston kiinteistöillä, jolloin keräys saadaan ulottumaan laajemmin koko Kainuuseen. Niinpä energiajätteen keräyksen päättyminen käytännössä korvataan muovipakkauksien keräyksellä.

Muovipakkausjäte toimitetaan tuottajayhteisöjen terminaaliin Kajaaniin, josta se jatkaa matkaansa uusiomuovin raaka-aineeksi. Energiajäteastioiden muuttamisesta muovipakkauksille on sovittava oman jätehuoltoyrityksen kanssa.


Sekajäteastiaan saa laittaa vain energiana hyödynnettävää jätettä
Sekajätteen nimi on muuttunut – uusi nimi on sekajäte energiaksi. Aikoinaan kaatopaikalle päätynyt sekajäte on nykyisin jätevoimaloissa poltettavaa ja energiana hyödynnettävää jätettä. Siksi on tärkeää, että sekajäteastiaan laitetaan vain sinne kuuluvaa jätettä:

- Hygieniatuotteet
- Likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset
- Likainen keräyspaperi
- Pölypussit ja siivousjätteet
- Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit
- Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
- Lemmikkieläinten kuivikkeet
- Hehkulamput ja halogeenilamput
- Purukumi
- Tupakantumpit ja tuhka
- Muut kuin pakkausmuovit
- Pienet puiset jätteet

Sekajäteastiaan ei saa laittaa biojätettä tai muuta polttoon soveltumatonta jätettä kuten metallia, lasia, keramiikkaa, sähkölaitteita tai vaarallisia jätteitä.


Kiinteistöjen lasinkeräykseen saa laittaa myös keramiikkaa, posliinia ja lasiastioita. Sitä vastoin Rinki-ekopisteen lasinkeräykseen saa laittaa vain pakkauslasia.


Lasipakkaukset ja muut hyötyjätteet suositellaan toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle tai lajitteluasemalle / jätekeskukseen. Keramiikka, posliini, lasiset astiat ja peililasit suositellaan toimitettavaksi jätekeskukseen tai lajitteluasemalle. Tässäkin voi ottaa mallia Saarisista ja Komulaisista, jotka laittoivat oman pienen lasinkeräysboksin. Tyhjennys ja kuljetus oikeaan osoitteeseen tehdään omatoimisesti.

 
Keittiön allaskaapissa ei välttämättä tarvitse olla joka lajille omaa roskista, vaan kuivia hyötyjätteitä voi kerätä vaikkapa komeron hyllylle.
 
Energiajäteastiat tarroitetaan muovipakkaukset -tarroilla.Jäteastiatarrat Ekokympiltä veloituksetta
Ekokymppi postittaa pienkiinteistöjen haltijoille uudet jätelajitarrat kesän aikana. Myös taloyhtiöille on tarjolla astiatarroja veloituksetta.


Sekajäteastiat tarroitetaan sekajäte energiaksi -tarroilla


Taustalla EU:n kierrätystavoitteet
EU-direktiivit velvoittavat jäsenmaita saavuttamaan yhdyskuntajätteessä 55 %:n kierrätysasteen vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteesta ollaan vielä aika kaukana, joten jätehuollossa on tehtävä toimenpiteitä. Kansallisessa lainsäädännössä on tehty merkittäviä muutoksia mm. tämän vuoksi. Jätehuoltoviranomaiset työstävät omien alueidensa jätehuoltomääräyksiä vastaamaan näitä tavoitteita ja vaatimuksia. Näin tekee myös Ekokymppi, jonka jätehuoltomääräykset uusitaan tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä ne ovat Ekokympin hallinnon käsittelyssä. Jos aikatauluihin ei tule viivästyksiä, uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2018. Joidenkin asioiden osalta jätehuoltomääräyksissä on siirtymäaikaa vuoden loppuun saakka.


@Sari Komulainen

tiistai 6. maaliskuuta 2018

Puhtia kierrätykseen jätehuoltomääräysten uudistamisella


Ekokympin toiminta-alueen jätehuoltomääräykset uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Edellisen kerran jätehuoltomääräykset on uudistettu vuoden 2007 alussa. Nykyiset määräykset eivät ole enää kaikilta osin voimassa jätelainsäädännön muutoksista johtuen. Myös jätteen käsittelyssä on tapahtunut muutoksia, joilla pyritään entistä parempaan materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuodelle 2023 on tavoitteena mm. yhdyskuntajätteen kierrätysprosentin nostaminen 55 %:iin. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia lajitteluun ja siihen liittyviin velvoitteisiin. Mikäli tavoitteena olevaan kierrätysprosenttiin halutaan päästä, tulee erilliskeräysvelvoitteet ulottaa kiinteistökohtaisessa lajittelussa ainakin lasille, metallille, paperille, kartongille, muoville ja biojätteelle. Lisäksi tekstiilijätteen osalta tulee selvittää erilliskeräyksen mahdollisuutta. Selvityksen alla on myös erilliskerättyjen materiaalien energiahyötykäytön kieltäminen.

Jätehuoltomääräysten uudistamisella pyritään ohjaamaan Kainuussa syntyvät jätevirrat mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön ja siten vastaamaan mahdollisimman hyvin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Merkittävin muutos kuntalaisten jätehuoltoon on erilliskerätyn energiajätteen keräyksen päättyminen ja lajiteltavien jakeiden lisääntyminen rivi- ja kerrostaloissa. Syynä tähän on energiajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen menekin voimakas vähentyminen.

Energiajätteen poistuminen paikataan muovipakkausten kiinteistökohtaisella erilliskeräyksellä sekä muiden hyödynnettävien jakeiden laajenevalla lajitteluvelvoitteella. Toisin sanoen entinen energiajäteastia muuttuu muovipakkausten keräysastiaksi ja rinnalle tulee lisää astioita paperille, kartongille, lasille ja metallille. Jäljelle jäävä lajittelujäännös, kuten likainen paperi ja kartonki sekä muu kuin pakkausmuovi laitetaan sekajäte energiaksi -astiaan, josta se toimitetaan energiakäyttöön ekovoimalaan.

Energiajätteen kiinteistökohtainen keräys loppuu 31.12.2018 mennessä.Pakkausmuovin keräystä on toivottu jo monen vuoden ajan kaikissa asiakaskyselyissä ja tapahtumien yhteydessä. Nyt keräysjärjestelmä vihdoinkin saadaan kattavasti koko maakuntaan ja kuntalaisten toiveet siten toteutettua. Toivomme kuntalaisilta aktiivista muovipakkausten lajittelua myös niille pienkiinteistöille, joita lajitteluvelvoite ei suoranaisesti koske.

Hyvänä porkkanana muutoksessa on, että hyötykäyttöön menevissä jakeissa on kustannuksena vain kuljetus. Käsittelymaksuista vastaavat pääosin kyseisten jakeiden tuottajayhteisöt. 

Muovipakkausten, kartonkikpakkausten, lasin ja metallin kiinteistökohtainen keräys alkaa 1.7.2018, mikäli jätehuoltomääräykset astuvat tuolloin suunnitellusti voimaan. Ekokymppi tarjoaa astiatarrat, joilla jäteastiat on merkittävä.

Lajitteluvelvoitteen laajentuminen vaikuttaa myös Riikinvoiman ekovoimalaitokseen toimitettavan sekajätteen laatuun parantavasti. Tutkimusten mukaan sekajätteessä olevan lasin ja metallin määrä on noin 7-8 %, mikä tarkoittaa vuositasolla noin miljoonan kilon turhaa kuljettamista ja vastaanottokuluja ekovoimalaan. Konkreettisemmin sanottuna noin tuhat henkilöautoa kuljetetaan rekoilla 240 kilometrin verran.

Aurinkoista kevättä ja tehokkaasti lajitellen kohti kiertotalousyhteiskuntaa.

@Jukka Oikarinen

keskiviikko 27. joulukuuta 2017

Näin asioit Kuhmon lajitteluasemalla


Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet voivat aukioloaikoina tuoda monenlaisia kodin jätteitä, joista useimmista ei peritä erillistä käyntimaksua. Yrityksille palvelu on maksullista.

Lajitteluasemapalvelut ovat Ekokympin järjestämiä. Tämä blogi kertoo palveluistamme Kuhmossa, jossa kaikki on toisin. No eikä - ihan pikkuisen vaan on eroja muihin kuntiin verrattuna. Myöhemmin tulevana vuonna muut kunnat seuraavat Kuhmoa lajitteluasemapalvelujen osalta.


Kun tulet lajitteluasemalle, marssijärjestys on seuraava:

1. Ilmoittaudu henkilökunnalle.

2. Seuraa ajo-opasteita ja kiertosuuntaa.

3. Asemalla on itsepalvelu. Pura jätteet ajoneuvosta ja nosta ne keräyslavoille.

4. Noudata oheisia lajitteluohjeita ja kysy tarvittaessa neuvoa henkilökunnalta.

5. Maksuliikenne hoidetaan laskutuksen kautta.Kartta Kuhmon asemalta

Noudata lajitteluohjeita

Keräysvälineisiin vastaanotettavan jätekuorman maksimikoko on 3 m3. Kasoissa varastoitavia jätelajeja (rakennuspuujäte, metsätähde, haravointijäte, kiviainekset, paalatut/suursäkkiin pakatut maatalousmuovit) otetaan vastaan myös suurempia määriä. Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan vain pienerissä.

Muovipakkaukset (uusioraaka-aineeksi)

- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset

- shampoo- ja pesuainepakkaukset

- muovipullot, -kanisterit ja -purkit ja muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Laita likaiset pakkaukset ja muut muovijätteet

sekajätteeseen.

Ei PVC-muovia!Kartonkipakkaukset (uusioraaka-aineeksi)

- maito- ja mehutölkit, keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

- juomapakkausten kääreet, pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. Litistä ja pakkaa tiiviisti.

Paperi (uusioraaka-aineeksi)

- kuivat ja puhtaat sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret, luettelot ja kirjat (kovat ja muovitetut kannet pois), kopiopaperit

Metalliromu (uusioraaka-aineeksi)

- kattopellit, kaapelit, metalliset huonekalut, polkupyörät, kattilat, vanteelliset renkaat, irralliset sähköjohdot, työkoneet (koneista poistettava öljyt ja nesteet) ja kodin pienmetalli

Lasi (keramiikka, posliini, kristalli jne.)


- lasiastiat, ikkuna- ja peililasit, kristalli, keramiikka ja posliini (WC-istuimet ja altaat ilman vesijohto- ja viemärilaitteita)

Vie lasipakkaukset Rinki-ekopisteelle.

Rakennuspuujäte


- rakennus- ja purkupuutavara, maalatut ja lakatut laudat, puurakennuslevyt kuten MDF-levy, lastulevy, parketti, vaneri, laminaatti, puukuitulevy, puiset huonekalut, liimapuu

Saa sisältää magneettista metallia kuten saranoita ja nauloja, mutta ei alumiinia, sinkkiä, kuparia, messinkiä eikä valurautaa. Ei-magneettista metallia sisältävä puujäte on rakennusjätettä, joka kuuluu sekajätteeseen tai rakennusjätelavalle.

EI ovia, ikkunoita, karmeja / puitteita - ne kuuluvat rakennusjätteeeen.

Eristevillat (maksullinen)

- lasi- ja vuorivillaeristeet

Kiviainekset kuten betoni, tiili, klinkkeri

- betonikappaleet, kevytbetoni, tiilet laasteineen, laatat ja kaakelit

Kipsilevyjäte


- saa sisältää tapettia, ruuveja, laastia ja laattoja

Haravointijätteet


- lehti- ja neulaskarike ja ruohonleikkuujäte

Metsätähteet

- risut ja oksat ja puunrungot

Kannot

- tyveltään yli 5 cm paksut kannot ja juurakot, ei saa sisältää maa-aineksia eikä kiviä (maa-aineksia sisältävät kannot hinnoitellaan rakennusjätteenä!)

Renkaat 

- vanteettomat ajoneuvojen renkaat, sisuskumit, polkupyörän renkaat

Kyllästetty puu 

- painekyllästämällä käsitelty vihreä ja ruskea puutavara,  kreosootti-kyllästetyt pylväät ja ratapölkyt

Asbesti 
- putkieristeet, vinyylilaattalattiat, kuitusementti- ja kattolevyt ja -huovat, kun valmistusvuosi on ennen 1987

Vaarallinen jäte  

- ajoneuvojen akut, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, maalit (myös kuivettuneet) hapot, emäkset, liimat, liuottimet, kasvinsuojeluaineet, uudenvuoden tinat ja eläinlääkejätteet
- nappiparistot ja muu paristojäte erilleen lajiteltuina!

Lääkkeitä / elohopeakuumemittareita / ruiskuja / neuloja ei oteta vastaan -
vie ne apteekkiin. Ilotulitteita ei oteta vastaan - vie ne poliisille.

Sähkölaitteet  

- loisteputkilamput, jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, pölynimurit, ompelukoneet, hiustenkuivaimet, kahvinkeittimet, ATK-laitteet, matkapuhelimet jne.

Sekajäte energiaksi (maksullinen) 

- PVC-muovituotteet (sadeasusteet, kerniliinat, cd-kotelot, ns. syvävedetyt pakkaukset kuten lelupakkaukset, vinyylihanskat, keinonahka, muovimapit, lattiamatot, putket, letkut, pressut)
- alumiinipinnoitetut pakkaukset (esim. sipsi- ja kahvipussit)
- pölyimuripussit, tuhka tiiviisti pakattuna
- vaipat ja muut hygieniatuotteet, hehku- ja halogeenilamput (EI energiansäästölamppuja!)
- käyttökelvottomat kengät ja tekstiilit
- muut kuin pakkausmuovit (kalustemuovit, vaahtomuovit, pakastusrasiat, lelut jne)

EI SUURIA JÄTE-ESINEITÄ!

Rakennusjäte & Huonekalut (maksullinen)

- PVC-muovisen pressut ja kevytpeitteet, muoviputket ja -letkut, sähköasennusputket, muovimatot ja tapetit, vinyylilaatat, ulko-ovet (al-peltiä sisältävät) ja ikkuna- ja ovikarmit, kattohuopa, tuhka ja palamisjäte
- sohvat, nojatuolit ja joustinpatjat
- hirvenperkuutähteet säkkiin pakattuna (luut, nahat, päät, lihastustähteet)Lisätietoa: "Lajitteluasemat palvelevat 2018, Kuhmo"


@ Sari

tiistai 10. lokakuuta 2017

Jätehuoltoa oppimassaKuukauden mittainen tutustuminen jäteneuvojan työhön jätehuollon ammattilaisten ”vierihoidossa” on ollut tosi mielenkiintoista. Ennakko-odotukset, jotka olivat omia puutteellisia mielikuvia jäteneuvonnasta, saivat aimo annoksen oikaisevia faktoja.

Tiesin jo aloittaessani mitä jätteiden lajittelu kotona vaatii, koska asumismuotojakin elämän varrella on ollut jo muutamia. Tällä hetkellä vertaan aiempaa omakotitaloasumista kerrostaloyhtiön toimintaan jätehuollon suhteen. Erilaista on tietysti se, että omaan kompostoriin ei ole mahdollisuutta ja maksut hoituu taloyhtiön hoitovastikkeen kautta.

Tiedon lisääntyminen ja tarkentuminen omalla kohdallani tuo sisimpään huolta laajemmin ihmiskunnan kokonaisvaltaisesta ongelmasta eli kaatopaikkojen olemassaolosta sekä luonnonvarojen ehtymisestä verraten materiaalien kierrätysmahdollisuuksiin.

Suomalaiset osaavat ja ovat kehittäneet niin hyvät systeemit lajittelun ja jatkokäsittelyn osalle, että nämä ovat valttia myös vientituotteina muihin sivistysvaltioihin ja kehitysmaihin. Näin maallikon näkökulmasta tietotaitoa voi ja pitää siirtää ensin lähisukupolville ja omaan arkiseen elämään.

Jatkan oppimallani tiellä ja yritän lajitella omat jokapäiväiset roskat mahdollisuuksien mukaan oikein. Kun lukee huolella ohjeet ”pönttöjen” kyljestä niin menevät oikeisiin osoitteisiin. Lisätiedonlähteen olen löytänyt myös netistä eli Ekokympin www-sivut, joista saa viimeisintä tietoa arkeen eli vaikkapa Kajaanissa pääkirjaston aulassa olevasta näyttelystä …herättää ajatuksia.


Kiitos kun lajittelen!

@Paula Kovalainen

torstai 28. syyskuuta 2017

Kokoelmia ja taideteoksia muovisesta maailmastamme


#Muoviroskainstallaatio-näyttely Kajaanin pääkirjastolla 4.-31.10.2017  

Ekokymppi ja Vaara-kollektiivi järjestävät muoviroskainstallaatio -näyttelyn Kajaanin pääkirjastolla lokakuussa. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 5.10. klo 10.00 kirjaston ala-aulassa.

Vuonna 2050 on merissä arvioitu olevan enemmän muovia kuin kaloja. Biohajoamaton muovi jauhautuu luonnossa pieniksi muovipartikkeleiksi, jotka kulkeutuvat ravintoketjuja pitkin merieläimistä, linnuista ja nisäkkäistä ihmisten elimistöön. Mikromuovia lisätään suoraan myös muun muassa kosmetiikkatuotteisiin. Mitä tehdä muovisessa maailmassamme, jokapäiväisten muoviesineidemme kanssa?

Osana Vaara-kollektiivin Luonto kutsuu -ympäristökasvatusprojektia talvella 2017 syntyi #MUOVIROSKAINSTALLAATIO kampanja, jossa haastettiin Kajaanin yläkoululuokkia keräämään viikon muoviroskat ja valmistamaan niistä installaation, joka kuvataan sosiaaliseen mediaan. Kampanja laajeni yhteistyössä Ekokympin kanssa kaikille kajaanilaisille. Muoviroskainstallaatio -näyttely on kooste haasteeseen osallistuneista kuvista. Näyttelyssä on esillä myös tietoa muovijätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä. #Muoviroskainstallaatio -haasteeseen voi osallistua koko loppuvuoden ajan.

#MUOVIROSKAINSTALLAATIO -osallistumisohjeet:

- Kerää 7 päivän ajalta kaikki taloutesi muoviroskat ja pese ne

- Kokoa muoviroskista installaatio: installaatio voi tarkoittaa asetelmaa, värilajitelmaa, patsasta, taideteosta, toteemia jne.

- Valokuvaa installaatio ja tägää se Instagramiin #muoviroskainstallaatio, tai lähetä kuva osoitteeseen: vaarakollektiivi(at)gmail.com

- Kierrätä lopputulos

RINKI-muovinkeräyspisteet Kajaanissa: K-Citymarket, Prisma, Tokmanni (Kasarminkatu) & Entrinki.

Tervetuloa Muoviroskainstallaatio -näyttelyn avajaisiin pääkirjaston ala-aulaan torstaina 5.10. klo 10.00!


”Jokaipäiväiset muoviesineemme: vaatteiden kuidut, hampaiden paikat, pullot, ripset, puhelimet ja kuuläkärkikynät. Kaukaisten ehtyvien öljylähteiden tuhot – ja sorto. Valtamerillä kelluvat muoviroskalautat, joiden häviämätön plastiikkarouhe löytää vähitellen tiensä merieläinten vatsoista nakuapinan verenkiertoelimistöön.”  -Ote Vaara-kollektiivin Luonto kutsuu ja se kutsu on hätähuuto prosessidraamasta 
@Sari Komulainen ja @Elsa Lankinen

perjantai 1. syyskuuta 2017

Syysuutisia


Kesä mennä hurahti, ja syksy saapuu vieraaksemme. Lomien ansiosta blogimmekin ovat olleet levossa. Kurre kertoo Kurrenkerho -blogissaan kesätapahtumista, ja minä jaan tuoreimmat uutiset ja ajankohtaisasiat tässä.


Muutostöitä meneillään Kuhmon ja Suomussalmen lajitteluasemilla sekä Majasaaren jätekeskuksessa

Kuhmon asemalla rakennetaan parhaillaan ajoramppia jätekuorman purkamista helpottamaan. Kun ajoramppi on valmistunut, asiakkaat voivat pudottaa jätteet korokkeelta suoraan keräysvälineeseen. Tämä myös nopeuttaa lajitteluasemalla asiointia ja vähentää ruuhkien ja jonojen syntymistä. 

Suomusalmen lajitteluasemalle rakennetaan ympärivuorokautinen vastaanotto puutarhajätteille. Majasaaren jätekeskuksessa Kajaanissa laajennetaan lajittelulaituria peräkärryasiakkaiden käyttöön.

Jätekeskuksen lajittelulaituria laajennetaan

Kuhmon lajitteluasema saa piakkoin ajorampin


Haaste kajaanilaisille!

Vaara-Kollektiivin Luonto kutsuu ja Ekokymppi haastavat kajaanilaiset mukaan muovinkierrätys-kampanjaan.

Kerää taloutesi muoviroskat viikon ajalta, tee niistä installaatio ja valokuvaa se. Ekokymppi ja Vaara kokoavat kuvista näyttelyn Kajaanin pääkirjastolle lokakuuksi. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.ekokymppi.fiOtanmäki-Vuolijoki: Keräys kotien vaaralliselle jätteelle

Syyskeräys kotitalouksien vaaralliselle jätteelle ja sähkölaitteille on lauantaina 7.10. Otanmäen Siwan pihalla kello 10. - 11.45 ja Vuolijoen Salen pihalla kello 12.15 - 14.


Miniroskiksen tekoon Nälkämaan markkinoilla

Joko sinulla on miniroskis? Tulepa tuunaamaan itsellesi sellainen Nälkämaan markkinoilla, jossa Kurre ja muut ekokymppiläiset tarjoavat tarvikkeet ja opastuksen roskiksen tekoon.

Nälkämaan markkinat Seppälässä 15.9. klo 9-16 ja 16.9. klo 9-14.


Puutarhajätteen sesonkiaika alkamassa

Pihojen rapsuttelut alkavat pian ja puutarhajätettä kertyy kasoittain. Haravointijätteille ja metsätähteelle on maksuton vastaanotto Ekokympin lajitteluasemilla ja Risu-Mattilassa. Puutarhajätteiden vastaanottopaikat KainuussaEkokymppi mukana KAIKOSBio -esiselvitys-hankkeessa

Hankkeessa selvitetään muun muassa Kostamuksen alueella syntyvän yhdyskuntajätteen koostumus. Tutkimus toteutetaan Kostamuksessa Ekokympin lajitteluohjeiden ohjeiden mukaisesti. Lajittelijoiden koulutus ja itse kokeen valvonta tapahtuvat Ekokympin toimesta.

Tutkimuksella tuotetaan kallisarvioista tietoa yhdyskuntajätteen lajittelun kehittämiseksi Kostamuksen kaupunkipiirin alueella. Nykyisin jätteen lajittelu on Kostamuksessa alkuvaiheessaan.
@Sari Komulainen

keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

Kesämökin jätehuolto järjestykseen


1. Roska-astiat mökkikeittiön allaskaappiin

Mökkikeittiön kaapistoon laitetaan vähintään kaksi roska-astiaa. Yhteen astiaan lajitellaan biojätteet ja toiseen sekajätteet. Jos kaapissa on tilaa useammille roska-astioille, niihin voit lajitella tarpeen mukaan esimerkiksi lasia tai metallia.

2. Sekajätteet keittiökaapista Ekokympin aluekeräyspisteelle tai omaan roskapönttöön


Jos sinulla on oma sekajäteroskis, jonka jätehuoltoyritys tyhjentää, huomioi Ekokympin jätehuoltomääräykset liite 1 ”Keräysvälineitä, -paikkoja ja –tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset”

Tyhjennysväli sovitaan suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa, mikäli se on enintään 8 viikkoa. Pitempää tyhjennysväliä voit hakea Ekokympistä. Tyhjennysväli on oltava säännöllinen ja ennalta sovittu.

Jos viet sekajätteet Ekokympin aluekeräyspisteelle, lähin keräyspiste löytyy: www.kierrätys.info –palvelusta.


3. Biojäteroskis keittiökaapista tyhjennetään kompostoriin tai kompostoivaan käymälään. 

Kompostointiohjeita saat Ekokympistä. 

Biojätteet voi mökillä laittaa kompostoivaan käymälään. Käymälän voi rakentaa myös itse. 


4. Ohjeistus

Merkitse / tarroita kaikki roska-astiat.  Tarkempia lajitteluohjeita löytyy joka kotiin jaetusta Ekokympin kalenterista, Yhteinen juttu-lehdestä ja verkkosivustolta www.ekokymppi.fi.


5. Lajittele sekajäte ja biojäte erilleen

Biojäteastiaan laitetaan kasvisten ja hedelmien kuoret, kahvinporot suodatinpusseineen, kukkamulta, kasvinosat, ruoantähteet.

Sekajäteastiaan laitetaan kahvi- ja sipsipussit, hehkulamput, vaipat ja terveyssiteet, cd-levyt koteloineen, muovipakkaukset ja tekstiilit. Muovipakkaukset voi halutessaan viedä muovinkeräykseen Ekokympin lajitteluasemalle tai RINKI-ekopisteelle (Kajaanissa).

6. Lajittele myös muut jätteet

Kannattaa kerätä erilleen myös lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset sekä sanoma- ja aikakauslehdet. Vie ne markettien pihoilla oleville RINKI-ekopisteille. Ekopisteet ja muut keräyspaikat: www.kierrätysinfo.fi

Rinki-ekopisteitä löytyy markettien pihoilta.

Vanhat repaleiset vaatteet ja muut tekstiilit kuuluvat sekajätteeseen. Hyväkuntoiset ja puhtaat tekstiilit voit viedä muovipussissa ekopisteiden UFF-laatikoihin tai kirpputoreille.

Vaaralliset jätteet (jäteöljyt, -maalit, -liuottimet, torjunta-aineet jne.) ja sähkölaitteet (jääkaapit, televisiot, matkapuhelimet, kahvinkeittimet, loisteputkilamput jne.) otetaan maksutta vastaan Ekokympin lajitteluasemalla.
Suuret jäte-esineet ja –kuormat kuten remonttijätteet, polkupyörät ja huonekalut otetaan myös lajitteluasemalla aukioloaikoina vastaan. Hyötyjäte pienkuormana on maksutonta. Maksuton vastaanotto myös puutarhajätteille – muista kuitenkin lajitella oksat ja haravointiroskat erilleen. 

Lajitteluasemalla otetaan maksutta vastaan esimerkiksi puutavaraa.

Lajitteluasemilla vain seka- ja energiajätteestä peritään maksu. Lajitteluasemat ja muut keräyspisteet: www.kierrätysinfo.fi

Jätteen poltto on kielletty. Vain lämmityksen yhteydessä saa polttaa paperia, pahvia, kartonkia ja käsittelemätöntä jätepuuta. 

Kysy neuvoa Ekokympin asiakaspalvelijoilta. Heitä voit tavata ihan livenä lajitteluasemalla mehutarjoilun merkeissä.

Lisätietoa www.ekokymppi.fi Chat-kanava kello 9 -20 ja jäteneuvonnastamme: 044 071 0067, 044 710 0069, info@ekokymppi.fi

Nautitaan kesästä!

@Sari Komulainen